Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ III năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẠI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017 - 2018 (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm).

Tệp đính kèm:

Phụ lục 2. (Xem chi tiết và download)


Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 19
Hôm nay: 184
Hôm qua: 1060
Tổng cộng: 59973463