BIỂU MẪU DÙNG CHO SV THAM KHẢO

 1.  Đơn xin chuyển địa điểm học tập (xem chi tiết và download)

 2.  Đơn xin thôi học rút hồ sơ (xem chi tiết và download)

 3.  Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (xem chi tiết và download)

 4.  Đơn xin trở lại tiếp tục học tập (xem chi tiết và download)

 5.  Đơn xin phép nghỉ học (xem chi tiết và download)

 6.  Xác nhận đối tượng chính sách (xem chi tiết và download)

 7.  Xác nhận vay vốn SV (xem chi tiết và download)

 8.  Giấy cam kết trả nợ SV (xem chi tiết và download)

 9.  Xác nhận đang học tại trường (xem chi tiết và download)

10. Xác nhận cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế (xem chi tiết và download)

11. Báo cáo tháng và đề nghị xóa tên hệ Đại học  (Xem chi tiết và download)

12. Báo cáo tháng và đề nghị xóa tên hệ Cao đẳng (Xem chi tiết và download)

13. Biên bản sinh hoạt lớp (Xem chi tiết và download)

14. Phiếu đánh giá điểm rèn luyện (Xem chi tiết và download)

15. Biên bản họp lớp về đánh giá điểm rèn luyện (Xem chi tiết và download)

16. Phiếu xác nhận hoàn thành công việc (Xem chi tiết và download) 

17. Tổng hợp điểm rèn luyện (Xem chi tiết và download)

18. Tổng hợp rèn luyện cả năm toàn khóa (Xem chi tiết và dowload)

19. Trích ngang ngoại trú (Xem chi tiết và download)

20. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp và Giấy xác nhận nhân sự (xem chi tiết và download)

21. Đơn xin cấp bảng điểm tốt nghiệp (xem chi tiết và download)

22. Đơn xin cấp bảng sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (xem chi tiết và download)

23. Đơn sửa sai trong văn bằng tốt nghiệp (xem chi tiết và download)

24. Đơn đề nghị xác nhận các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập (xem chi tiết và download) 

25. Giấy ủy quyền lấy các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập tại trường (xem chi tiết và download)

26. Đơn xin cấp Giấy giới thiệu để đăng ký xe máy (xem chi tiết và download)

 

Thống kê

Đang online: 18
Hôm nay: 190
Hôm qua: 1060
Tổng cộng: 59973469