KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - XÉT HỌC BẠ THPT NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - XÉT HỌC BẠ THPT NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020-2021 đối với SV hệ Đại học chính quy xét học bạ THPT nhập học đợt 1 năm 2020. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tệp đính kèm:

Kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân (xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 14
Hôm nay: 178
Hôm qua: 1060
Tổng cộng: 59973457