Mẫu bài làm và câu hỏi bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu năm học 2020 - 2021

CÂU HỎI THU HOẠCH

"Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020 - 2021

 

I. Câu hỏi dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 11 và cao đẳng hệ chính quy khóa 27:

Câu 1. Em lập một kế hoạch tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường.

Câu 2. Em hiểu thế nào về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của sinh viên đối với việc tham gia BHYT?

Câu 3. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, bị cảnh cáo kết quả học tập và bị buộc thôi học trong những trường hợp nào?

Câu 4. Cách đánh giá học phần đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được xác định như thế nào?

 

II. Câu hỏi dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 và khóa 13:

Câu 1. Em cho biết những đối tượng nào là người tham gia quá trình khởi nghiệp? Quá trình khởi nghiệp chia thành mấy giai đoạn? Hãy nêu nội dung cụ thể từng giai đoạn?

Câu 2. Em nêu rõ vai trò và tầm quan trọng của ngành giáo dục đối với các giai đoạn khởi nghiệp?

Câu 3. Em hiểu thế nào về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của sinh viên đối với việc tham gia BHYT?

Câu 4. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, bị cảnh cáo kết quả học tập và bị buộc thôi học trong những trường hợp nào?

Câu 5. Cách đánh giá học phần đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được xác định như thế nào?

 

Ghi chú:

- Đề nghị sinh viên chủ động tìm hiểu, tham khảo tài liệu, làm bài thu hoạch theo mẫu trên khổ giấy A4, viết tay bằng bút mực màu xanh (không sử dụng bản đánh máy, photocopy), trả lời nghiêm túc và đầy đủ các câu hỏi theo quy định.

- Ban cán sự lớp tập hợp và nộp về Phòng Công tác SV trước ngày 15/10/2020.

 

Tệp đính kèm:

Mẫu bài làm và câu hỏi bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" (xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 7
Hôm nay: 267
Hôm qua: 276
Tổng cộng: 59939854