Thông báo danh mục các lớp học phần học riêng được mở

 DANH MỤC CÁC LỚP HỌC PHẦN RIÊNG ĐƯỢC MỞ

Nhà trường thông báo danh mục các lớp học phần học riêng được mở theo thông báo số 167/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/4/2018 về việc tổ chức riêng các lớp học phần:

 

Tệp đính kèm:

Danh mục các lớp học phần riêng được mở hệ Cao đẳng (Xem chi tiết và download)

Danh mục các lớp học phần riêng được mở hệ Đại học (Xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 13
Hôm nay: 509
Hôm qua: 555
Tổng cộng: 60004120