Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

 
Căn cứ:
          - Các quyết định hiện hành về việc tổ chức thi kết thúc học phần; Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần;
          - Đề nghị phúc khảo bài thi của SV; Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Trung tâm Khảo thí và các Khoa chuyên môn phối hợp thực hiện.

Nhà trường thông báo kết quả sau khi chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm)

Tệp đính kèm:
Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 12
Hôm nay: 504
Hôm qua: 555
Tổng cộng: 60004115