THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ VÀ CHƯA ĐƯỢC MỞ TRONG HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2019-2020

 THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ VÀ CHƯA ĐƯỢC MỞ TRONG HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện thông báo số 334/TB-ĐHKTKTCN ngày 22/6/2020 về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2019-2020. Phòng Đào tạo thông báo các học phần được mở và các học phần chưa được mở, chờ SV viết cam kết mở lớp học phần dưới 5 SV (nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm)

- Đối với các lớp học phần được mở SV đóng học phí từ ngày 19/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

- Đối với các học phần chưa mở. SV viết cam kết, nộp tại phòng Một cửa trước ngày 24/7/2020, và đóng học phí trước ngày 31/7/2020.

Tệp đính kèm:

Danh sách các lớp học phần được mở hệ Cao đẳng (xem chi tiết và dowmload)

Danh sách các lớp học phần được mở hệ Đại học  (xem chi tiết và dowmload)

Danh sách các lớp học phần chưa được mở hệ Cao đẳng (xem chi tiết và dowmload)

Danh sách các lớp học phần chưa được mở hệ Đại học (xem chi tiết và dowmload)

 

Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 25
Hôm nay: 130
Hôm qua: 1060
Tổng cộng: 59973409