Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2019-2020

 

Lưu ý: về việc nộp học phí kỳ I và tiền BHYT năm học 2019-2020.

 

Để đảm bảo việc sử dụng BHYT đượcthuận lợi và liên tục không bị gián đoạn. Phòng CTSV thông báo những sinh viên có hạn thẻ BHYT từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đóng học phí và tiền BHYT trước ngày 24/09/2019 để Nhà trường kịp làm thủ tục mua BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2019. Các em nộp từ ngày 25/09/2019 Nhà trường sẽ mua BHYT  có giá trị từ ngày 01/11/2019.

 

Lưu ý: về việc nộp học phí kỳ I và tiền BHYT năm học 2019-2020.

Để đảm bảo việc sử dụng BHYT đượcthuận lợi và liên tục không bị gián đoạn. Phòng CTSV thông báo những sinh viên có hạn thẻ BHYT từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đóng học phí và tiền BHYT trước ngày 24/09/2019 để Nhà trường kịp làm thủ tục mua BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2019. Các em nộp từ ngày 25/09/2019 Nhà trường sẽ mua BHYT  có giá trị từ ngày 01/11/2019.

 

Lưu ý: về việc nộp học phí kỳ I và tiền BHYT năm học 2019-2020.

 

Để đảm bảo việc sử dụng BHYT đượcthuận lợi và liên tục không bị gián đoạn. Phòng CTSV thông báo những sinh viên có hạn thẻ BHYT từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đóng học phí và tiền BHYT trước ngày 24/09/2019 để Nhà trường kịp làm thủ tục mua BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2019. Các em nộp từ ngày 25/09/2019 Nhà trường sẽ mua BHYT  có giá trị từ ngày 01/11/2019.

Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 31
Hôm nay: 911
Hôm qua: 1312
Tổng cộng: 58984150