DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KỲ III (2017-2018)

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KỲ III (2017-2018)

Nhà trường thông báo danh sách SV đề nghị xét học bổng học kỳ III năm học 2017-2018. (Danh sách xem trong tệp đính kèm)

Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III (2017-2018) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết. Hạn trước ngày 20 tháng 10 năm 2018

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tệp đính kèm:

Danh sách SV đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2017-2018 cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)

Danh sách SV đề nghị xét học bổng kỳ III năm học 2017-2018 cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Thống kê

Đang online: 26
Hôm nay: 280
Hôm qua: 732
Tổng cộng: 59691786