Thông báo danh sách Sinh viên đề nghị xét học bổng kỳ II (2018-2019)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng học kỳ II năm học 2018-2019

Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2018-2019) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết. Hạn trước ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Danh sách chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tệp đính kèm:

Danh sách SV đề nghị xét học bổng (xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 275
Hôm nay: 5904
Hôm qua: 26144
Tổng cộng: 54072033