Thông Báo về việc: “Mở Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường Đầu Vào”

 Thông Báo về việc: “Mở Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường Đầu Vào”

Được sự chỉ đạo của nhà Trường, hiện nay khoa Ngoại Ngữ  đang mở các lớp  “Tiếng Anh Tăng Cường Đầu Vào” với mục đích nâng cao hiệu quả cho việc Test tiếng anh đầu vào các học phần  “Tiếng anh cơ bản 1”. Sinh viên khóa 11 và 12 có thể đăng ký học các lớp TA tăng cường này. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 12/11/2018. Sinh viên nào có nhu cầu, đăng nhập vào trang cá nhân của mình chọn đăng ký môn ngoài chương trình và chọn lớp có thời khóa biểu cho phù hợp để tránh trùng lịch học.


Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 425
Hôm nay: 11258
Hôm qua: 19900
Tổng cộng: 51902213