Câu hỏi thu hoạch (dành cho SV tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khoá học, năm học 2018-2019)

CÂU HỎI THU HOẠCH

(Dành cho sinh viên tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

đầu khóa học, năm học 2018 – 2019) 

Câu hỏi cho Đại học khóa 12 và Cao đẳng khóa 27:

Câu 1. Để xét tiếp tục tiến độ, quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ sử dụng loại điểm nào để tính điểm trung bình chung học kỳ? Trong trường hợp nào sinh viên sẽ thuộc diện bị cảnh cáo về kết quả học tập?

Câu 2. Anh (Chị) hãy nêu những nội dung cơ bản về công văn 23/CV-QHTSV về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019 của Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam?

Câu 3. Anh (Chị) cho biết nội dung các qui chế sau:

     - Theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT đánh giá kết quả rèn luyện của đại học chính quy, có bao nhiêu mức phân loại kết quả điểm rèn luyện sinh viên? (nêu rõ từng loại và số điểm tương ứng).

     - Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH quy chế  công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng có bao nhiêu mức phân loại kết quả điểm rèn luyện sinh viên? (nêu rõ từng loại và số điểm tương ứng).

- Theo quyết định số 44/2007/BGD&ĐT học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV có mấy mức học bổng? Tiêu chuẩn và mức xét học bổng? (ví dụ: điểm học tập 9.00, điểm rèn luyện 65 được đề nghị xét học bổng loại gì đối với hệ đại học)

- Theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điểu của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Anh (chị) cho biết sinh viên thuộc những đối tượng nào được miễn 100% học phí và đối tượng sinh viên nào được giảm 70%, 50% học phí?

Câu 4. Sau tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, anh ( chị ) nhận thức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào? Liên hệ với việc hoàn thiện nhân cách của bản thân?

Câu 5. Anh (Chị)  hãy liệt kê các hình thức thu học phí được nhà trường áp dụng từ năm học 2018-2019? Ưu, nhược điểm của từng hình thức? Anh (Chị)  lựa chọn hình thức nào?

- Trong năm học 2018-2019, nhà trường dự kiến áp dụng chi trả tiền học bổng và miễn giảm học phí vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại ngân hàng. Theo Anh (Chị) hình thức này có ưu điểm gì so với hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt. Anh (Chị)  lựa chọn hình thức nào và tại sao?

   

           Câu hỏi cho Đại học khóa 9,10,11 và Cao đẳng khóa 25,26:

Câu 1. Anh/ Chị hãy cho biết các điểm mới trong quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ được áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Câu 2. Anh (Chị) hãy nêu các hoạt động tiêu biểu trong năm 2017 - 2018 do Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức?  Qua đó có thể đưa ra kiến nghị của bản thân mình đối với Đoàn trường về các hoạt động, thời gian tổ chức cho phù hợp hơn với điều kiện hiện nay?

Câu 3. Anh (Chị) hãy trình bày nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp?

Câu 4. Anh chị nhân thức về vấn đề biển đảo tại Biển Đông hiên nay như thế nào? Liên hệ với trách nhiệm thanh niên và sinh viên hiện nay trong việc chung tay giải quyết vấn đề này?

Câu 5. Anh (Chị)  hãy liệt kê các hình thức thu học phí được nhà trường áp dụng từ năm học 2018-2019? Ưu, nhược điểm của từng hình thức? Anh (Chị)  lựa chọn hình thức nào?

- Trong năm học 2018-2019, nhà trường dự kiến áp dụng chi trả tiền học bổng và miễn giảm học phí vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại ngân hàng. Theo Anh (Chị) hình thức này có ưu điểm gì so với hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt. Anh (Chị)  lựa chọn hình thức nào và tại sao?

Ghi chú:

- Đề nghị SV các lớp chủ động tìm hiểu, tham khảo tài liệu, làm bài thu hoạch theo mẫu trên khổ giấy A4, viết tay bằng bút mực màu xanh, trả lời nghiêm túc và đầy đủ các câu hỏi theo quy định, nghiêm cấm hành vi nộp bài photo.

- Ban cán sự lớp tập hợp và nộp về Phòng Công tác SV trước ngày 20/09/2018.


Tệp đính kèm:

Câu hỏi và Mẫu bìa bài thu hoạch. (Xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 354
Hôm nay: 12676
Hôm qua: 24945
Tổng cộng: 56209927