Thông báo Lịch di chuyển học môn Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trung tâm GDQPAN - Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

 

THÔNG BÁO

LỊCH DI CHUYỂN HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

TẠI TRUNG TÂM GDQPAN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH 

     Nhà trường thông báo tới sinh viên hệ Đại học ngành: Kế toán di chuyển sang Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh  như sau:

- Ngày di chuyển: 08/04/2018

- Điểm suất phát: Số 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điểm đến: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh – Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ca1: Xuất phát 6h00 

1. Lớp KT 11A11 + Lớp KT 11A2 + Lớp KT 11A4: đi xe số 1; xe số 2; xe số 3; số 4; số 5

2. Lớp KT 11A7+ Lớp KT 11A8: đi xe  số 6; xe số 7; xe số 8

3.  Lớp KT 11A 10 + Lớp KT 11A3 ( nhóm 2): đi  xe số 9:  xe số 10

Ca2: Xuất phát 7h45

1. Lớp KT 11A 6 + Lớp KT 11A9: đi xe số 1; xe số 2; xe số 3

2. Lớp KT 11A5+ Lớp KT 11A13: đi xe  số 4; xe số 5; xe số 6

3.  Lớp KT 11A 1 + Lớp KT 11A12: đi xe số 7; xe số 8; xe số 9

4. Lớp KT 11A3 ( nhóm 1):  xe số 10

Ghi chú:

     - Khi di chuyển sang học tại Trung tâm GDQPAN sinh viên mặc quân phục được phát theo qui định.

     - Sinh viên chuẩn bị đồ dùng cá nhân theo thông báo của cán bộ giảng dạy Trung tâm GDQPAN.

     - Sinh viên có mặt tại địa điểm xuất phát trước 15 phút để ổn định và sắp sếp lên xe theo qui định.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 175
Hôm nay: 338
Hôm qua: 14004
Tổng cộng: 48097712