Thông báo: Danh mục các lớp học phần được mở trong đợt tổ chức học riêng học kỳ 2 (2017-2018)

DANH MỤC CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC RIÊNG MỞ TRONG ĐỢT TỔ CHỨC HỌC RIÊNG

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018


Nhà trường thông báo danh mục các lớp học phần riêng (nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm).

Ghi chú:
- Đối với các lớp học phần chưa được mở, sinh viên có nhu cầu học, mời sinh viên về Bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính làm và nộp bản cam kết. Hạn cuối nộp bản cam kết hết ngày 09/01/2018.
- Sinh viên thực hiện các bước tiếp theo theo thông báo số 761/TB-ĐHKTKTCN ngày 26/12/2017.
 
Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.
Tệp đính kèm:

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 429
Hôm nay: 8130
Hôm qua: 14087
Tổng cộng: 51429700