Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2016-2017

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THI LẦN 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ vào các quyết định hiện hành về việc tổ chức thi kết thúc học phần; Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần;

Căn cứ vào đề nghị phúc khảo bài thi của SV; Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Trung tâm Khảo thí và các Khoa chuyên môn phối hợp thực hiện.
Nhà trường thông báo kết quả sau khi chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2016-2017. (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm).
Lưu ý: Kết quả chấm phúc khảo bài thi được cập nhật thường xuyên trên website http://daotao.uneti.edu.vn theo tiến độ của thông báo tổ chức thi kết thúc học phần.
 
Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.
Tệp đính kèm:

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 379
Hôm nay: 8593
Hôm qua: 14087
Tổng cộng: 51430163