CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 (ĐỢT 1)

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II

Năm học 2016-2017

Căn cứ:

          - Các quyết định hiện hành về việc tổ chức thi kết thúc học phần; Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần;

          - Đề nghị phúc khảo bài thi của SV; Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Trung tâm Khảo thí và các Khoa chuyên môn phối hợp thực hiện.
 
           Nhà trường thông báo kết quả sau khi chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016-2017. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.
 
Tệp đính kèm:
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 180
Hôm nay: 1643
Hôm qua: 69651
Tổng cộng: 34169035