Thông báo về việc xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017

 

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017 xem trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Danh sách SV vi phạm quy chế thi - cơ sở Nam Định (xem chi tiết và download)

Danh sách SV vi phạm quy chế thi - cơ sở Hà Nội (xem chi tiết và download)

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 7324
Hôm nay: 20025
Hôm qua: 88964
Tổng cộng: 23264206