Thông báo kết quả sau khi chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SAU KHI CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 

Căn cứ:

         - Các quyết định hiện hành về việc tổ chức thi kết thúc học phần;
         - Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần;
         - Đề nghị phúc khảo bài thi của SV;
       - Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Trung tâm Khảo thí và các Khoa chuyên môn phối hợp thực hiện.
        Nhà trường thông báo kết quả sau khi chấm phúc khảo bài thi như sau (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm).
 
Tệp đính kèm:
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1003
Hôm nay: 9182
Hôm qua: 65695
Tổng cộng: 42027746