Nhà trường thông báo câu hỏi thu hoạch tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa học, năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo câu hỏi thu hoạch tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa học, năm học 2016-2017 như sau:

CÂU HỎI THU HOẠCH

(Dành cho sinh viên tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

đầu khóa học, năm học 2016 – 2017)

Câu 1. Anh (Chị) hãy cho biết trình độ đào tạo mình đang theo học được áp dụng theo quy chế đào tạo nào?

Câu 2. Trong trường hợp nào sinh viên bắt buộc phải đăng ký thi lại, đăng ký học lại, đăng ký học cải thiện điểm?

Câu 3. Để xét tiếp tục tiến độ, quy chế sử dụng loại điểm nào để tính điểm trung bình chung học kỳ, năm học? Trong trường hợp nào sinh viên sẽ thuộc diện bị cảnh cáo về kết quả học tập?

Câu 4. Anh (Chị) hãy nêu nội quy hành lang khu giảng đường và nội quy sử dụng bảng tin của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp?

Câu 5. Anh (Chị) cho biết nội dung các qui chế sau:

- Theo Thông tư s 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo áp dụng đối với sinh viên đào tạo trình độ đại học chính qui, sinh viên có những quyền và nghĩa vụ gì? Nêu những hành vi sinh viên không được làm? Theo qui chế sinh viên nhờ người khác đi thi hộ thì bị xử lý như thế nào?

- Theo Quy chế 42/2007/BGDĐT áp đụng đối với sinh viên hệ cao đẳng, sinh viên có những quyền và nghĩa vụ gì? Nêu những hành vi sinh viên không được làm?

- Theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT đánh giá kết quả rèn luyện của đại học chính quy, có bao nhiêu mc phân loi kết qu đim rèn luyn sinh viên? (nêu rõ tng loi và số điểm tương ứng).

- Theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cao đẳng chính quy, có bao nhiêu mc phân loi kết qu đim rèn luyn sinh viên? (nêu rõ tng loi và số điểm tương ứng).

- Theo quyết định xét cp hc bng khuyến khích hc tp đối vi sinh viên (quyết định 44), có my mc hc bng? sinh viên mun đạt mc hc bng loi xut sc thì tiêu chun v đim trung bình chung hc tp và đim rèn luyn phi đạt là bao nhiêu? 

Câu 6. Theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điểu của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Anh (chị) cho biết sinh viên thuộc những đối tượng nào được miễn 100% học phí và đối tượng sinh viên nào được giảm 70%, 50% học phí?

Câu 7. Là Đoàn viên, thanh niên anh (ch) đã hc tp và rèn luyn như thế nào để hưởng ng cuc vn động hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh do nhà trường phát động trong nhng năm qua?

Câu 8. Hiu biết ca anh (ch) v tình hình kinh tế, chính tr văn hóa xã hi trong văn kin Đại hi Đảng ln thứ XII (tháng 01/2016)?

 

 

 

Ghi chú:

- Đề nghị SV các lớp chủ động tìm hiểu, tham khảo tài liệu, làm bài thu hoạch theo mẫu trên khổ giấy A4, viết tay bằng bút mực màu xanh, trả lời nghiêm túc và đầy đủ các câu hỏi theo quy định, nghiêm cấm hành vi nộp bài photo.

- Ban cán sự lớp tập hợp và nộp về Phòng Công tác SV trước ngày 05/10/2016.

 

Tệp đính kèm

Câu hỏi thu hoạch tham gia học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa học. (Xem chi tiết và download)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 110
Hôm nay: 1608
Hôm qua: 13949
Tổng cộng: 40106354